Privacybeleid

Privacy beleid

Het Privacy beleid is hieronder beschreven.
Op ieder aanmeldformulier onder de tabs ‘rondleidingen’ en ‘SamenSpraak’ staat een verwijzing/link naar dit Privacy beleid.

Privacyverklaring

Beleidsverklaring internet

De Gilde Delft is een ideële organisatie zonder commerciële doelstellingen. Dit is haar uitgangspunt bij alle activiteiten. Zo ook met betrekking tot haar omgang met privacy. Gilde Delft vraagt persoonsgegevens van gasten die gebruik willen maken van de diensten die Gilde Delft aanbiedt. In alle gevallen worden de diensten uitgevoerd door vrijwilligers van Gilde Delft. Dat is altijd op basis van persoonlijk contact tussen de gasten en de vrijwilligers.
Er zijn twee soorten diensten die Gilde Delft aanbiedt en dat zijn stadsrondleidingen en SamenSpraak taalondersteuning. Beide afdelingen werken met verschillende soorten persoonlijke gegevens als gevolg van de aard van de diensten. Hieronder worden de twee werkwijzen apart uitgelegd.

Persoonsgegevens gasten stadsrondleidingen

Gilde Delft heeft persoonsgegevens van u nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken en uitvoeren. Deze gegevens worden door uzelf verstrekt via telefoon, mail of via het aanvraagformulier op de gilde website www.gildedelft.nl. De gegevens geeft u aan Gilde Delft uit vrije wil en daarmee impliciet uw toestemming voor het gebruik ervan om een rondleiding te organiseren.

De persoonlijke gegevens zijn:
• uw voor- en achternaam
• uw organisatie/instelling
• uw woon/werkplaats
• uw e-mailadres
• uw telefoonnummer, mobiel
• uw specificatie van de aanvraag

Persoonsgegevens gasten SamenSpraak

Gilde Delft heeft persoonsgegevens van u nodig om uw aanvraag te kunnen verwerken en uitvoeren. Deze gegevens worden door uzelf verstrekt via het aanvraagformulier op de website ‘gildedelft.nl’. De gegevens geeft u aan Gilde Delft uit vrije wil en daarmee impliciet uw toestemming voor het gebruik ervan om een succesvolle match met een taalondersteuner te organiseren.

De persoonlijke gegevens zijn:
• uw geslacht man of vrouw
• uw voor– en achternaam
• uw land van herkomst
• uw adres, postcode en woonplaats
• uw e-mailadres
• uw telefoonnummer, vast en/of mobiel
• uw geboortedatum
• uw burgerlijke staat
• uw nationaliteit
• uw verblijfsstatus
• uw verblijfsduur in Nederland
• uw genoten onderricht in eigen land
• uw genoten onderricht in de Nederlandse taal
• uw talenkennis en vaardigheden van andere talen dan Nederlands

Hoe gaat Gilde Delft met persoonsgegevens om?

Persoonsgegevens worden in principe eenmalig gebruikt om u in contact te brengen met een van de vrijwilligers. Als dat contact eenmaal is ontstaan maakt Gilde Delft verder geen gebruik meer van gegevens. Gilde Delft heeft het beleid om deze na voltooiing van de dienstverlening door de vrijwilliger te wissen. Zodoende worden persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is.

Persoonsgegevens worden nimmer gedeeld met derden. De enige plek waar uw gegevens terechtkomen is bij uw stadsgids respectievelijk uw taalcoach.
Wat doet Gilde Delft met de bezoeken aan haar website?
Op de website van Gilde Delft worden geen automatische bezoekgegevens bijgehouden zoals bijvoorbeeld uw IP-adres. De enige informatie die Gilde Delft gebruikt is wat u zelf aan informatie heeft gegeven.

Gebruik internet

Gilde Delft maakt geen gebruik van programma’s of plug-ins die het gebruik en gedrag van bezoekers analyseren. Gilde Delft maakt geen gebruik van cookies en zal geen verzoeken doen voor het toezenden van mailingen. Gilde Delft geeft aan geen enkele derde partij toestemming informatie te verzamelen, te analyseren en/of te gebruiken.

Uw rechten als gast van Gilde Delft
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt daarom altijd verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het bestuur van Gilde Delft met als e-mailadres secretaris@gildedelft.nl. Gilde Delft zal zo snel mogelijk, maar binnen een kalendermaand, op uw verzoek reageren. Verzoeken dienen niet te lang na het uitvoeren van de dienst te worden gedaan omdat het beleid erop is gericht om binnen drie maanden dan wel vierentwintig maanden na voltooiing van de dienst de betrokken gegevens te wissen. Gilde Delft is als volgt te bereiken:

Postadres: Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft
Telefoon: Stadswandelen 06 506 264 17
SamenSpraak 06 524 157 36
E-mailadres: secretaris@gildedelft.nl

Dit beleid kan altijd onderwerp zijn van updates.