SamenSpraak

In verband met het coronavirus stelt het bestuur zich volledig achter het door de overheid aangegeven beleid en geeft het advies dit beleid serieus te volgen en er verantwoordelijk mee om te gaan.

SamenSpraak

Bij Gilde SamenSpraak wordt een vrijwilliger gekoppeld aan een anderstalige. Op afgesproken tijden komen zij bij elkaar om op een persoonlijke en informele wijze Nederlands te spreken. Gewoon thuis of tijdens een wandeling. Daarbij gaat het om de communicatie; er wordt geen les gegeven.

Bij Gilde SamenSpraak gaat het om praten met mensen van buitenlandse afkomst. De anderstaligen hebben de keus gemaakt om in Nederland te wonen en te werken. Ze zijn gemotiveerd om zich de Nederlandse taal eigen te maken.

Het tijdstip, de locatie en de frequentie van de bijeenkomsten regelen de begeleider en de deelnemer onderling. Over het algemeen spreekt men af één keer per week met een duur van 1 à 1,5 uur.

SamenSpraak accepteert uitsluitend nieuwe deelnemers indien zij al over een basiskennis van de Nederlandse taal beschikken.

Wilt u deelnemen aan dit project als anderstalige, vul dan het aanvraagformulier in.
Het bedrag voor deelname voor een jaar bedraagt € 20,00. 

De taalhulp duurt één jaar. Dan stopt de begeleiding. We gaan ervan uit, dat u zich daarna in het Nederlands verstaanbaar kunt maken.  Bovendien is de begeleider dan weer vrij om een nieuwe anderstalige te helpen.

 

 

Wilt u meer informatie of vrijwilliger worden, stuur een e-mail naar gildesamenspraakdelft@gmail.com of bel op werkdagen tussen 18-20 uur naar 06 524 157 36.

Voor meer algemene informatie zie: www.hetbegintmettaal.nl